Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail adresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos VIKINGBUS REJSER og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra VIKINGBUS REJSER.

Kundeservice- og finansafdeling ved VIKINGBUS REJSER har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til VIKINGBUS REJSER videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv.. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til VIKINGBUS REJSER.

VIKINGBUS REJSER forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor der henvises til hjemmesiden www.vikingbusrejser.dk for den til enhver tid gældende person-datapolitik.